terug

Gaiasan Bodemkorrel is een natuurproduct ontwikkeld om de bodemstructuur te verbeteren en hiermee de omstandigheden voor planten te verbeteren. De korrel bevat organisch materiaal en verschillende effectieve micro-organismen. Als aanvulling worden verschillende nutriënten en gesteentemeel toegevoegd om de planten en effectieve micro-organismen te voeden. Gaiasan Bodemkorrel is goedgekeurd voor de biologische tuinbouw. 
Gaiasan bodemkorrel zorgt voor:
  • Een versnelde omzetting van organische stof
  • Een verbeterde bodemstructuur en beluchting in de bodem
  • Een verbeterd bodemleven
  • Een hogere plantweerstand
  • Activatie van kieming, wortelvorming, knopvorming en bloei 
De Gaiasan Bodemkorrel verhoogd het organisch materiaal in de grond. Een goed bodemleven kan organisch materiaal afbreken. De micro-organismen zetten nutriënten uit organisch materiaal om in nutriënten die opneembaar zijn voor planten. Omdat er meer voedingsstoffen beschikbaar komen in de bodem, zullen er ook meer effectieve micro-organismen aanwezig zijn. Deze verbetering van de bodemstructuur zal de beworteling van planten verbeteren. Een ander effect van een goed bodemleven is een lagere ziektedruk. Effectieve micro-organismen onderdrukken pathogene micro-organismen die ziektes verwekken. 
Een goede bodem bevat minder ziekteverwekkers en leidt tot een gezonde plant met een betere weerstand. Een gezonde bodem bevat circa 40 ton effectieve micro-organismen per hectare. In de huidige situatie blijkt vaak maar 10 ton per hectare effectieve micro-organismen aanwezig te zijn. Met behulp van de Gaiasan Bodemkorrel kan dit verhoogd worden naar het gewenste niveau. Een hogere concentratie effectieve micro-organismen zorgt voor een versnelde afbraak van organisch materiaal en een verbetering van de bodemstructuur.
Toepassing: 
Gaiasan bodemkorrel kan toegepast worden bij:
  • Verstoorde bodemstructuur
  • Laag organisch stof gehalte in de bodem
  • Gewas met lage weerstand
  • Verstoord bodemleven

Gaiasan bodemkorrel kan het hele jaar worden toegepast. Toepassing in de vroege lente en herfst zorgt voor de meest optimale werking. De korrel is eenvoudig te verspreiden met behulp van een kunstmeststrooier en het product stuift niet.

Gaiasan bodemkorrel bevat een basishoeveelheid nutriënten en kan gebruikt worden als hulp meststof (B-meststof). Op aanvraag kunnen extra macro- en micro-elementen tegen meerprijs worden toegevoegd aan de korrel.Omdat elke bodem anders is en een andere aanpak vraagt, adviseert Green Balance u graag over de optimale manier van toepassen van Gaiasan Bodemkorrel. Voor meer informatie, download de folder  of neem contact op met Green Balance