terug

 Gaiasan vloeibaar is een natuurproduct dat ontwikkeld is om het bodemleven te stimuleren. Het bevat effectieve micro-organismen en humine- en vulvinezuren. Het verhoogd de concentratie van effectieve micro-organismen op en rond de plant en in de bodem. Het voorziet deze micro-organismen tevens van voedingsstoffen. Met Gaiasan vloeibaar kan de concentratie van effectieve micro-organismen snel verhoogd worden.
 
Gaiasan vloeibaar zorgt voor:
 • Een snelle verhoging van de concentratie van effectieve micro-organismen rond de plant
 • Een versnelde omzetting van organische stof in de bodem
 • Een verbeterde bodemstructuur en beluchting in de bodem
 • Een verbeterd bodemleven
 • Een hogere plantweerstand
 • Activatie van kieming, wortelvorming, knopvorming en bloei
Planten leven in symbiose met effectieve micro-organismen. Deze maken voedingsstoffen beschikbaar voor de plant en onderdrukken pathogene micro-organismen. Een goede bodem bevat ongeveer 40 ton micro-organismen per hectaren. In de huidige situatie blijken veel gronden rond de 10 ton micro-organismen per hectaren te bevatten. Met behulp van Gaiasan vloeibaar kan in korte tijd de concentratie van effectieve bacteriën verhoogd worden. Hierdoor wordt organische stof sneller omgezet in voedingsstoffen. Hiermee worden de planten gevoed, maar ook overige micro-organismen, waardoor de bodemstructuur ook verbeterd wordt. 
Toepassing:
Gaiasan Vloeibaar kan worden toegepast als:
 • De concentratie van micro-organismen in de bodem snel verhoogd moet worden
 • De bodemstructuur verstoord is
 • Er een laag organisch stof gehalte in de bodem aanwezig is
 • Het gewas een lage weerstand heeft
 • Het bodemleven verstoord is
Green Balance gebruikt Gaiasan Vloeibaar in combinatie met Humisol en Lignohumaat. De humine en fulvozuren in deze producten zijn een bron van voedingsstoffen voor de effectieve micro-organismen uit de Gaiasan Vloeibaar. Hierdoor wordt de concentratie van effectieve micro-organismen sneller verhoogd. 
Omdat elke bodem anders is en een andere aanpak vraagt, adviseert Green Balance u graag over de optimale manier van toepassen van Gaiasan Vloeibaar. Voor meer informatie, download de folder of  neem contact op met Green Balance