Terug 

Humisol is een vloeistof zonder geur met een laag alkalische reactie, welke is verkregen van bio-humus. Bio-Humus is het product van de rode Californische worm die mest en ander organisch materiaal omzet in teeltgrond.  
In deze vloeibare vorm bevat Humisol humaten, fulvozuren, aminozuren, vitaminen, natuurlijke fytohormonen, micro- en macro-elementen en sporen van micro-organismen. Humisol heeft hoge fungicide en bacteriële eigenschappen.  
Het preparaat verbetert de fotosynthese van het blad, heeft een positief effect op de groei en de ontwikkeling van de plant. Omdat Humisol een bio-humus is, kunnen de nutriënten eenvoudig worden opgenomen door planten. De sporen van micro-organismen in het product dragen bij aan een goed bodemleven in de grond. 
Humisol heeft een zeer efficiënte en ondersteunende werking bij gecombineerd gebruik met fungiciden, herbiciden en insecticiden. Dit maakt een gecombineerde applicatie efficiënter en leidt tot betere resultaten.
Toepassing:
De technologie voor de toepassing van dit preparaat is gelijk voor alle landbouwproducten en teelten, zoals druiven, katoen, groenten, linnen, hennep en tabak. Humisol is zonder risico te gebruiken.
 Green Balance adviseert u graag over de toepassing van Humisol. Voor meer informatie, download de folder of neem contact op met Green Balance