terug


Lignohumax voor mest
Humuszuren zijn een groep van macro en micro-moleculaire verbindingen met een donkere kleur ontstaan uit het humificatie proces en worden in de vorm van kalium humaten gebruikt in de land- en tuinbouw, bij milieuverontreiniging en voor bodemverbeteringen.

Lignohumax bestaat voor 90% uit een complex van humuszuren. Humuszuur bestaat uit een macro-en een micro-moleculair deel (humuszuren en fulvinezuren/ humaten en fulvaten). Het gebruik van Lignohumax heeft een positief effect op bodem en plant vitalisering. Lignohumax heeft een sneller humificatie proces dan gewone humus en is hierdoor puur in samenstelling. De duurzame industriële productie zorgt ervoor dat Lignohumax een constante kwaliteit heeft.
 
Lignohumax wordt gebruikt bij gier en drijfmest. Lignohumax stimuleert de groei van micro-organismen die de organische stof uit de mest omzetten in nutriënten die door planten kunnen worden opgenomen. De omzetting van organische stof gebeurd vollediger en sneller, waardoor de geur verminderd.
 
Toepassingsmogelijkheden
Green Balance adviseert u graag over de toepassing van dit product. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Green Balance