Terug

In de praktijk blijkt dat het evenwicht in de bodem verstoord raakt. Oorzaken hiervan zijn grondbewerkingen, het gebruikt van gewasbeschermingsmiddelen en het toedienen van kunstmest.
Dit kan resulteren in verminderde bodemstructuur en een verstoord bodemleven.
 
Een goede bodemstructuur zorgt ervoor dat een plant zich optimaal kan ontwikkelen.
Er is een goede vocht toe- en afvoer en er zijn voldoende nutriënten aanwezig.
De micro-organismen in een gezond bodemleven zetten organische stof om in voedingsstoffen die opneembaar zijn voor de planten.
 
Ook zorgt een gezond bodemleven voor het afnemen van de ziektedruk. Kortom, een goede bodem is van groot belang voor een gezonde plant.
 
Green Balance produceert en levert verschillende producten om de bodem in balans te brengen en de natuurlijke weerstand van planten te verbeteren. Deze producten kunnen preventief ingezet worden en ook curatief bijdragen aan verbetering van de bodem en de plantweerstand. Voor meer informatie over de producten kunt u klikken op de productnaam.